JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Jednotky PO JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně...