Podle evropských dat téměř čtvrtina takových požárů souvisí s elektrickým proudem.

Ochranu domu proti požáru nepovažují mnohé české domácnosti za prioritu. Většina lidí se také domnívá, že dobře fungující kouřový alarm je dostačující bezpečnostním prvkem. Je ale možné požárům zabránit ještě před jejich vznikem a spuštění kouřové signalizace?

„Ročně vznikne v rodinných a bytových domech v České republice přes tři tisíce požárů, které si vybírají nejkrutější daň, lidské životy. Jen v roce 2018 při těchto požárech zemřelo pět desítek osob, téměř sedm set osob bylo zraněno a přímé škody se vyšplhaly na 430 miliónů korun,“ uvedla pplk. Mgr. Nicole Studená, tisková mluvčí Generálního ředitelství HZS České republiky.

Nejčastější příčinou loňských požárů domácností byla nedbalost dospělých, jako neopatrnost při kouření, používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Téměř 25 procent všech požárů je způsobeno závadou u elektrických spotřebičů nebo elektrické instalace. A právě takovým požárům je možné zabránit instalací přístroje AFDD do elektrického rozvaděče. Ten nejen varuje, ale může zabránit vzniku požárů souvisejících s elektrickým proudem.

Dnešní život už si ani neumíme představit bez elektrických spotřebičů, ale jen málokdo si uvědomuje, jak mohou být tyto přístroje nebezpečné. Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči může ohrozit majetek, zdraví i lidský život.

Iniciátorem požáru může být tepelný nebo elektrický spotřebič, elektrické, technické nebo technologické zařízení, nebo jeho součást. Běžně v domácnosti jsou to jak velké spotřebiče  jako například lednice, pračky, televizory, ale i drobné věci jako jsou fény kulmy, rychlovarné konvice, toustovače, domácí pekárny na chléb, žehličky, vysavače nebo brusky a vrtačky. Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo zapojení elektrických zásuvek.

 

Jak vznikají požáry související s elektrickým proudem?

Jiskření mezi dvěma nebo vice vodiči přestavuje výboj elektrické energie, který vyzařuje teplo,  jež může poškodit izolaci vodiče a způsobit požár. Obloukové poruchy vznikají často v náchylných místech elektrické instalace kvůli takovým faktorům, jako je poškozená kabeláž, což může být způsobeno hlodavci, nadměrným působením slunečního světla nebo nesprávným vrtáním. Stačí však i zdánlivě triviální poškození způsobené například přejížděním kabelu kolečkovou židlí nebo přivíráním do dveří. Další příčiny obloukových poruch zahrnují přehřáté nebo namáhané elektrické kabely, opotřebenou elektrickou izolaci, uvolněné spoje či kontakty a vadné elektrické spotřebiče.

Poruchové oblouky mohou vznikat náhle nebo se mohou rozvíjet mnoho let, a vytvářet tak skryté nebezpečí pro lidi. Proto je velmi důležité rychlé detekování poruchového oblouku. Dlouho zavedené ochranné přístroje, jako jsou jističe a proudové chrániče, často nejsou schopny obloukové poruchy detekovat. Sériové a paralelní poruchové oblouky, které představují nízkoproudé obloukové poruchy, byly do vynálezu přístroje pro detekci poruchových oblouků (AFDD) nezjistitelné.

„Jedinou technologií schopnou detekovat a izolovat tyto typy poruch jsou zařízení pro detekci oblouku, známá pod zkratkou AFDD. Optimálním řešením pro uživatele je provedení AFDD+ společnosti Eaton, které v jednom přístroji nabízí současně také proudový chránič s jističem. Takto je možné ochránit lidi a majetek před nebezpečím požáru způsobeným obloukovou poruchou,“ říká Ing. František Štěpán, Regionální manažer pro podporu prodeje ve střední a východní Evropě, Eaton Elektrotechnika s. r. o.

 

Rychlé a citlivé detekování obloukových poruch

Přístroj AFDD+ od společnosti Eaton využívá zabudované zpracovávání a inteligentní posuzování proudových signálů pro zajištění citlivého detekování poruchových oblouků v kombinaci se zamezením nežádoucího působení. Přístroj AFDD+ od EATON je vyvinut tak, aby jiné vysokofrekvenční signály na síti nenarušovaly jeho detekční schopnosti.

 

Vícenásobná ochrana v jednom zařízení

AFDD+ kromě funkce obloukové ochrany spojuje funkce jističe a proudového chrániče do jednoho zařízení zajišťujícího ochranu proti poruchovým obloukům, jakož i reziduálním proudům, nadproudům a zkratům. S využitím digitálních technologií je tento přístroj přesnější, než vyžadují výrobkové normy, a nabízí snadné vyhledávání poruch uvedením typu poruchy, která způsobila vypnutí přístroje. Jako takové je AFDD+ od EATON nákladově efektivní, robustní, připravené pro snadnou instalaci, které přispívá ke zvýšené bezpečnosti osob, majetku a nemovitostí. Nový přístroj AFDD+ společnosti Eaton je již nyní k dispozici u vašeho dodavatele elektroinstalačního materiálu.

 

Jak a kde obloukovou ochranu použít?

Oblouková ochrana musí být instalována na začátku koncového obvodu, který má být chráněn. Pokud je to možné, na jeden vývod bychom měli použít jednu obloukovou ochranu tak, aby uživatel mohl využít všech výhod, které z toho plynou:

 • počet nechtěně odpojených zátěží a vodičů je minimalizován
 • je snadnější najít místo poruchy
 • jsou redukována nechtěná vypnutí z důvodu menšího překrývání rušení

Obloukovými ochranami doporučujeme chránit především zásuvkové a světelné okruhy. V oblasti občanské výstavby jako jsou např. rodinné a pečovatelské domy, školy a školky se jedná především o obvody ložnic, dětských a obývacích pokojů a o obvody s vysokým odběrem elektrického proudu – obvody myček, sušiček, praček.

Inovativní přístroj pro detekci poruchových oblouků 3 v 1 AFDD+ společnosti Eaton se zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou chrání lidi, věci a majetek před nebezpečím požáru způsobeným obloukovou poruchou.

 

Česká republika vs. zahraničí

Instalace obloukové ochrany (AFDD) je v České republice doporučena normou ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před vznikem požáru. Některé země, např. Německo, zavedly národní zákony, které vyžadují jejich použití za určitých stanovených podmínek, a proto jsou částečně povinné. Oblouková ochrana je ze zákona vyžadována v celé řadu typů  budov a institucí, jako jsou například domy s pečovatelskou službou nebo školy a školky. V USA, kde se přístroje AFDD nazývají odpínače poruchového oblouku (AFCI), je použití takových přístrojů vyžadováno národními elektrotechnickými normami a dle odhadů zabraňuje jejich přítomnost až 50% požárů. Toto ochranné zařízení je zvláště vhodné a doporučované pro budovy s přechodným nebo trvalým pobytem osob, budovy s nenahraditelnými předměty (např. muzea) nebo předměty vysoké hodnoty, jakož i pro centrální infrastrukturu (místa překládání zboží), což mimo jiné zahrnuje nádraží a letiště.

Doufejme, že se instalace technologie AFDD v České republice stane brzy běžnou praxí pro budoucí stavební projekty a přinese tak vítané zvýšení bezpečnosti našich domovů.

 

Desatero bezpečného používání elektrických spotřebičů

 1. Elektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „C E“.
 2. Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
 3. Nepřetěžujte elektrické zásuvky – několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár.
 4. Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout).
 5. Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě. Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.
 6. Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte.
 7. Pokud to vyžaduje návod k přístroji například sekačky nebo elektrický kotel, provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na další období.
 8. Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroje s režimem vypínání „stand-by“ (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji (hrozí možný zkrat a požár).
 9. Mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě.
 10. Vybavte svoji domácnost hlásičem požáru a přenosnými hasicími přístroji a do rozvodné skříně nainstalujte obloukovou ochranu AFDD+.

V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou!

Možná máte doma profesionálního hasiče a ráda byste mu nachystala pod stromeček milé překvapení v podobě adrenalinového dobrodružství. Pokud nechcete ztrácet zbytečně čas v přeplněných nákupních centrech, můžete vsadit na jistotu a darovat pod stromeček například poukaz na tandemový seskok padákem.

 

Kde skočit tandemový seskok?

Právě při tandemovém seskoku padákem může Váš partner překonat svou hranici odvahy posunout ji zase o kousek dál. Kdo ví, možná Vaše drahá polovička zařadíte právě tento adrenalinový fenomén mezi své oblíbené zájmy. Na internetovém portále Firmy na zážitky najdete tento zážitek mezi tipy na nejoblíbenější vánoční dárky pro muže. Sama se pak můžete rozhodnout, zda koupíte poukázku na skok padákem do Příbrami nebo do Mostu. Skočit tandemový seskok padákemlze kdykoliv od jara do podzimu. Skok padákem nabízí dobrodružství, během něhož lze zažít vše, po čem touží duše nadšence adrenalinu. Stoupající adrenalin v krvi pocítíte již při letu letadlem. Jaký pocit se dostaví při samotném výskoku nelze ani slovy popsat. Vámi obdarovaná osoba si jistě vychutná také krásu volného pádu s lehkostí létajícího ptáka. Lehké mrazení při otevírání padáku je již jen pomyslnou třešničkou na dortu.

 

Tipy na adrenalinové dárky pod stromeček

Další možností, jak překvapit při rozbalování dárečků u vánočního stromu, je zabalená poukázka na Školu smyku. Velkou zábavu si užije také při flyride, více informací o této adrenalinové novince se dovíte zde www.firmanazazitky.cz/flyride. Během tohoto kurzu se naučí Váš partner hravě ovládat motorové vozidlo také na nepřizpůsobivé vozovce. Po absolvování kurzu bude s jistotou řídit auto na ledu, sněhu či vodě. S nadhledem se naučí řešit krizové situace na silnicích a mít přitom dobrý pocit z toho, jaká je to zábava řídit i za nepříznivého počasí.

Hledáte způsob, jak si odpočinout alespoň na pár dní od náročného zaměstnání? Nechejte doma všechny každodenní starosti a dopřejte si s Vaší drahou polovičkou romantické pobyty pro dva.

 

Kam na prodloužený víkend v Česku?

Léto představuje pro mnohé z nás čas, kdy se jen zřídkakdy chceme celou dovolenou pohybovat doma. Raději si dopřejeme dovolenou či prodloužený víkend pro každého z nás v atraktivním místě, které je bohaté na kulturní či sportovní vyžití. Někteří z nás si nedovedou představit léto bez pobytu u moře a jiní zase někde mezi siluetami hor. Ani dovolená v tuzemsku však rozhodně nemusí znamenat nudu, spíše naopak. I zde se totiž můžete nechat rozmazlovat wellness službami, lahodnou kuchyní i si vychutnávat volné chvíle s nejbližšími osobami. Hledání místa pro romantický pobyt pro dva Vám může ulehčit internetový zábavní portál Firmy na zážitky www.firmanazazitky.cz/wellness-zazitky/, kde najdete celou řadu tipů na to, jak si užít letošní léto.

 

Nechejte se hýčkat během wellness pobytu pro dva

Díky wellness pobytům pro dva můžete navštívit lokalitu, kam jste se doposud neměli ještě čas podívat, nebo se naopak vrátit na místo, které je Vám dostatečně známé. Některé z nich umožňují pobyt na celý víkend a jiné zpestří pouze jeden večer. Příjemný romantický večer tak můžete prožít například během projížďky po Vltavě s horkou lázní nebo během zámeckého menu s odpočinkem. Velmi oblíbená je rovněž thajská masáž. Naopak romantický pobyt na zámku Mcely, wellness víkend v Jizerských horách nebo víkend na Slováckém mlýně pro dva a mnohé další zvou k relaxaci během celého víkendu. Užijete si nejen pobyt v malebném prostředí, ale také odpočinek ve vířivce, bazénu nebo třeba na masáži.

Hledáte zážitky, které by prověřily vaši fyzickou zdatnost? Rádi byste vyzkoušeli něco nového, s čím se běžně v praxi nepotkáte? Pak je právě pro vás ideálním řešením nabídka adrenalinových zážitků zprostředkovaná Firmou na zážitky. Vybírat si zde můžete hned z několika typů zážitků. Nechybí zde tradiční adrenalinové zážitky, jako je bungee jumping nebo tandemový seskok padákem. Součástí je speciální školení a samotný seskok provedený ve společnosti zkušeného tandempilota. Jelikož se však jedná o zážitek, který vyžaduje výbornou zdravotní kondici, ověřte si raději před jeho absolvováním, že jste zcela v pořádku, abyste předešli případným komplikacím.

 

Paintball venku i v hale

Dalším adrenalinovým zážitkem, který je v dnešní době velmi oblíbený je paintball. Jedná se o sportovní aktivitu, která kombinuje postřeh s rychlostí a dobrou trefou. Vybírat si můžete hned z několika alternativ paintballu od tradičního přes paintball pro děti až po paintball hraný podle scénáře. Pokud byste si však mysleli, že paintball je pouze outdoorovou aktivitou a v zimním období proto není možné jej vyzkoušet, pak jste na omylu. Existuje několik speciálních paintballových hal, které umožňují hraní během celého roku. Pokud tedy dostanete chuť, můžete se na paintball vydat kdykoliv.

 

Přežijete ve volné přírodě?

Poměrně novým typem zážitku je kurz přežití v přírodě, kdy máte možnost vyzkoušet si, zda byste obstáli v extrémních podmínkách. Oproti náhodným životním situacím zde budete nejdříve proškoleni, jak je důležité se v takových situacích chovat. Budete si muset sami postavit přístřešek, ve kterém přenocujete, vyzkoušíte si, zda jste schopni vlastníma rukama rozdělat oheň a vyrobit si jednoduché zbraně. Tento zážitek je ideální pro všechny dobrodruhy, které nudí každodenní život. Bližší informace o přežití v přírodě najdete na stránkách www.firmanazazitky.cz/kurz-preziti-v-prirode.

Má tři nastavitelné nohy. Nepovolí i pod velkým náporem. Dobře se orientuje ve špatně přístupných místech. A zvládá i ty nejtěžší terény. Jestli si myslíte, že mezi pardubické hasiče zavítal americký akční hrdina, jste na omylu. 3. listopadu 2016 byla předána Hasičskému záchrannému sboru Pardubice unikátní záchranářská pomůcka, která jim bude skvělou oporou při jejich práci. Multifunkční trojnožka Arizona Vortex, kterou vyrábí americký výrobce Rock Exotica.

Arizona Vortex nabízí variabilitu, spolehlivost a široké možnosti užití
Trojnožka Arizona Vortex je vyhlášena svojí variabilitou a širokým spektrem užití. Je určena pro záchranu osob, zvířat či materiálu a je vhodná nejen pro lezecké zásahy, ale i pro akce v přírodě, ve městě nebo v průmyslových zařízeních. Zkrátka, uplatnění najde ve všech stísněných prostorách.

 

Trojnožku lze použít v režimu tripod, kdy třetí noha umožňuje nastavit správnou výšku prakticky v jakémkoli terénu, bipod s využitím pouze dvou nohou i v režimu monopod v kombinaci s kotvícími lany. Teleskopické nohy zaručují přesné nastavení výšky, a to až do výšky 3,7 m. Do hlavy trojnožky lze umístit kladky a celou řadu speciálních nástavců, které jsou součástí sady.

worksafety-hasici-pardubice-predani-trojnozky

Seznámení pardubických hasičů s trojnožkou Arizona Vortex

Odborníci z firmy Worksafety seznámili záchranáře s širokými možnostmi Arizona Vortex a předali jim všechny nutné informace stran použití, přepravy i údržby. Praktický nácvik pak proběhl na třech modelových situacích, jež jsou pro tohoto amerického pomocníka typické. Celá akce se uskutečnila v přátelské atmosféře v prostorách HZS Pardubice a na první pohled bylo vidět, že si bude Arizona Vortex s pardubickými hasiči skvěle rozumět.

Multifunkční trojnožkou Arizona Vortex můžete rozšířit svoji výbavu i vy. Najdete ji v nabídce e-shopu www.worksafety.cz.

Adrenalin patří k povolání hasiče, ale každý kdo vykonává toto náročné povolání ví, jak je potřebné zachovávat chladnou hlavu v těch nejtěžších a nejobtížnějších situacích. Každý hasič je školen a vycvičen na různé situace. Musí umět pracovat s lanem, a případně i pomocí lana šplhat.

Nepříjemná situace nastává, pokud lano, které funguje jako jistící prvek, při práci využijete. Lepší je, použít lano, jako prostředek zábavy. Ať už chcete nějakému kamarádovi, kolegovi či někomu blízkému jen udělat radost, nebo mu chcete zvednout hladinu adrenalinu na maximum a dopřát mu zážitek při kterém tuhne krev v žilách, zkuste nějaké adrenalinové dárky. Jedním z nich může být bungee jumping. Tento adrenalinový sport má své kořeny v legendě, která se traduje u kmene na ostrově Pentecost v souostroví Vanuatu v Melanésii v Jižním Pacifiku. Díky liáně uvázané ke kotníkům se tam zachránila žena před zlým mužem skokem z vysokého stromu. Zlý muž skočil za ní, ale ona díky liáně ovázané okolo kotníků přežila. Jedna z verzí této legendy říká, že na počest odvahy, začali muži provozovat skoky z 65 stop vysokých stromů. Časem se ze zvyku vyvinul rituál, kterým si domorodci pokoušeli zajistit dobrou úrodu. Pro západní civilizaci objevila tento rituál expedice National Geographic v roce 1950. O dvacet let později popsal Kal Müller z další expedice tento rituál jako skok, při kterém se vám zastaví srdce. Dopřejte obdarovanému zážitek, volného pádu dlouhého několik desítek metrů. Pocit, při kterém zažije maximální vzrušení před seskokem, pocit maximálního adrenalinu během letu a neskutečné vzrušení při houpání na laně. Před samotným seskokem, po příjezdu na místo, proběhne instruktáž a seznámení s postrojem. Poté je na řadě samotný seskok, který bude zážitkem na celý život. Více informací o tomto adrenalinovém dárku najdete na webu www.firmanazazitky.cz/bungee-jumping.

Ochrana proti působení ohně je v dnešní době běžným standardem. Je součástí několika norem a bývá zohledňována i při sjednání pojištění nemovitosti. Její instalace nemusí znamenat nevkusné prvky, dá se totiž přirozeně zakomponovat do okolních součástí. Pojďme se podívat na konkrétní řešení, jak toho dosáhnout.

 

V čem spočívá protipožární hliníkový systém?

Požární hliníkový systém Sulko nabízí dvě roviny těsnění a požární odolnost s označením EI15-EI120, což znamená, že dokáže vzdorovat ohni po dobu 15 až 120 minut. Je možné vybírat z variant s fixními a otvíranými prvky nebo zvolit bezbariérový práh, který najde své uplatnění hlavně u vchodových protipožárních dveří. Tyto požární systémy mají nejen vysokou účinnost, ale působivý je i jejich přirozeně působící vzhled. Kompatibilita se všemi nepožárními prvky umožňuje vytvořit přirozeně vypadající a funkční koncept dveří a oken.

sulko_protipozarni_system

Jaká je právní úprava požární bezpečnosti budov?

Zásady požární bezpečnosti v nevýrobních objektech jsou specifikovány normou ČSN 73 0802. Specifikace pro výrobní budovy najdeme v normě s označením ČSN 73 0804. Základními pilíři požární bezpečnosti je pasivní ochrana a aktivní ochrana. V rámci pasivní ochrany je řešeno konstrukční a dispoziční uspořádaní stavby, kde jsou blíže specifikovány použité materiály nebo počet a využitelnost únikových cest. Do této kategorie řadíme právě hliníkový bezpečnostní systém. Aktivní požární ochrana spočívá v detekci vzniku požáru a opatřeních pro likvidování ohně, jako jsou hasicí zařízení. Všechny tyto náležitosti jsou specifikovány ve výše uvedených normách.

 

Použití hlavně v komerčních budovách

I přesto, že je možné nainstalovat tato opatření do běžných rodinných domů, své uplatnění najdou i ve větších budovách pro komerční účely. Jejich instalace bývá nutností pro splnění parametrů pro zdržování se většího počtu lidí v objektu nebo provozování obchodu, kanceláří či podobných objektů. S jejich instalací by měly být seznámeny hlavně stavební firmy a každý, kdo si nechá postavit nemovitost, by měl dohlédnout na využití prvků protipožární ochrany v dostatečné míře a v souladu s normami. Pokud vás tato tematika zaujala, neváhejte se obrátit na odborníky v oblasti požární bezpečnosti budov ze společnosti Sulko, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy a pomohou vybrat to správné řešení pro váš projekt.

Být profesionálním nebo dobrovolným hasičem není žádný med. A bez podpory okolí se to v žádném případě neobejde. Chcete všem ukázat, jak je pro vás práce důležitá? Nebo se blýsknout tím, že zrovna vy máte v rodině hasiče? Pak jsou kvalitní trička s hasičským motivy určena právě pro vás.

S nabídkou triček s originálními motivy se v poslední době doslova roztrhl pytel. Většina z nich ale nabízí je slaboduché a rádobyvtipné citáty. V e-shopu Triko4u.cz ale nic podobného nenajdete. Všechna nabízená nejen hasičská trička i mikiny mají osobitý šmrnc a styl, který vkusným způsobem odkazuje na to, co je zrovna vašemu srdci nejbližší.

_tn2_4105

 

Originální potisk, který vydrží

Nekvalitním výrobkům, které se oloupou už po prvním vyprání, už dávno odzvonilo. Náročný zákazník chce za své peníze jen to nejlepší. Proto www.Triko4u.cz nabízí pouze kvalitní textil od špičkových značek, které odpovídají příslušným evropským normám, navíc doplněné o celou řadu certifikátů. Oeko-tex garantuje použití barev a chemikálií, které neuškodí životnímu prostředí ani vaší pokožce, textil je díky nim stálobarevný a i s potiskem ho lze prát na 30°C a žehlit po rubu.

Zdobení triček a mikin nápisy a obrázky je zajištěno transferovým tiskem  jehož technologie je jedna z nejodolnějších, vybraný motiv se pod vysokou teplotou a tlakem zažehluje přímo na textil. Potisky tak rozhodně nepopraskají už po prvním vyprání a při dodržení pokynů při praní žehlení vydrží krásné dlouhé roky.

 

Kolekce přímo pro hasiče

Hasičská trička od Triko4u.cz jsou vhodná pro muže a ženy každého věku. Vybírat můžete z velikostí od S až po 5XL a střihů vhodných pro muže i ženy včetně varianty unisex. K rychlé orientaci při nákupu vám pomůže přehledná tabulka velikostí i praktický vzorník barev. Originální trička pro hasiče jsou nejkrásnější, když perfektně sedí, takže dobře měřte. Ale pokud se s velikostí přece jenom netrefíte, máte garanci výměny velikosti zdarma.

Využít můžete také slevy při větším odběru triček, třeba pro celý klub nebo hasičský sbor. Trička lze upravit i na míru podle konkrétních požadavků. Není problém doplnit třeba název vaší organizace nebo vytisknout tričko přesně podle návrhu a to už od jednoho kusu. O tom totiž originální trička jsou.

Ze statistik Hasičské záchranné služby vyplývá, že technické závady na zdrojích tepla, tedy na kotlech či jiných ohřevných zařízeních, jako jsou karmy nebo přímotopy, představují druhou nejčastější příčinu výjezdů hasičů k likvidacím požárů domácností. Přitom jsou již dnes k dispozici technologie, které otázku požární bezpečnosti nejen obstojně řeší, ale dokonce i úplně nulují vzhledem ke skutečnosti použití nízkoteplotních rozvodů a bezpečných technologií. Ať už chcete investovat do moderních a ekologických systémů vytápění či do požární bezpečnosti, není dnes problém zajistit domácnost bez požárních rizik, které jsou navíc velmi často obtížně hraditelné ze strany pojišťoven.

 

Povinná požární bezpečnost u kotlů na tuhá a kapalná paliva

Spolu s instalací kotle na tuhá nebo pevná paliva měla ve vašem objektu proběhnout požární kontrola samotného přístroje a dané přípojky spolu s místem pro uskladnění paliva. Palivo totiž obvykle nemůže být přímo tam, kde dochází k jeho spalování, protože v takovém případě hrozí nebezpečí požáru. Po celkové kontrole od hasičů je následně nutné používat dané vybavení jenom dle návodu od výrobce či dle instrukcí příslušníků hasičského záchranného sboru. Pokud dochází k jinému používání kotle, než je schváleno, např. vyšší teplotou ve spalovací komoře či zvyšováním tlaku otopné vody v rozvodech nad povolené hodnoty, může se velmi snadno stát, že pojišťovna odmítne škodu způsobenou případným požárem kompenzovat, a tudíž je následně likvidace nehody plně v rukou majitele daného objektu.

 

Jak topit bezpečně a efektivně

Klíčem k bezpečnému a efektivnímu topení je, jak jsme napsali, dodržování pokynů výrobců co se obsluhy týče a následně příslušníků hasičského záchranného sboru v otázce jakosti a skladování paliva. V obecné rovině je možné říci, že otopné soustavy mívají problém s prudkými změnami teplot, zejména v případě jejich zahřívání na optimální provozní teplotu, která se bere jako nejrizikovější fáze, jelikož při ní může dojít ke vzplanutí zbytků paliva v odtazích a rozvodech. Proto je důležitý ještě třetí bod kontroly topné soustavy, a tím je čistota komínů a jiných cest, kterými jsou odváděny zplodiny hoření, a to jak u centrálních kotlů, tak u nejrůznějších samostatných topných jednotek, zejména karem. Vždy je ostatně lepší udržovat topnou soustavu v optimální, ale hlavně stálé teplotě, čímž předejdete zbytečným ztrátám a kondenzaci vlhkosti v samotných místnostech. Pozor ovšem také dávejte na čistotu samotných sálavých ploch a rozvodů, jelikož se na nich mohou přepalovat organické zbytky, které mohu představovat závažné alergeny zejména pro citlivější osoby.

U nízkoteplotních systémů požáry nehrozí vůbec

Existují i systémy a technologie vytápění, které fungují na principu nízkoteplotních rozvodů, tedy v otopné soustavě cirkuluje voda o teplotě o něco málo více než 22 stupňů Celsia, která je držena ve stálé teplotě většinou pomocí tepelného čerpadla či jiné termické jednotky. U těchto systému, mezi které patří třeba i unikátní český systém iClima, zpravidla riziko požárů neexistuje a ani nepotřebujete skladovat žádné palivo, protože zrovna právě systém iClima ke svému provozu nepoužívá žádná fosilní paliva, proto nehrozí vznícení v případě nevhodného skladování. Systém iClima navíc zajistí svým majitelům stálý teplotní komfort jak v zimě, tak i v létě, díky udržování stále teploty v domě, a to za velmi nízké náklady, kdy celoroční topení a chlazení v domě vyjde na jednotky tisíc korun. S iClima můžete zapomenout na nezdravou klimatizaci a alergeny z běžných otopných soustav a samozřejmě také na rizika požárů, jelikož celý systém funguje pouze s plně ekologickými zdroji jako solární energie nebo tepelná energie ze země či vody. S iClima už se nemusíte bát vysokého účtu za topení ani požárního nebezpečí. Pokud chcete zdravý a bezpečný domov, určitě o systému iClima zauvažujte.

Čím dříve se hasiči dozví o požáru, tím dříve mohou zahájit jeho hašení a předcházet škodám na zdraví i na majetku. Požáru někdy předejít nelze a může potkat úplně každého. To by si měli uvědomit všichni majitelé rodinných domů, bytových domů a firem. když už vypukne požár, je třeba, aby se tato informace co nejdříve dostala příslušným hasičským jednotkám. A to i v době, kdy v objektu zrovna nikdo není. Velkým pomocníkem majitelů objektu a hasičů se v této oblasti mohou stát EPS – systémy Elektronické Požární Signalizace.

 

Doporučujte EPS kdekoliv je možné

Elektronické požární signalizace jsou pro všechny objekty velkým pomocníkem. Jedná se o systémy detektorů kouře a ohně, které okamžitě vysílají signál o vznikajícím nebezpečí na požární ústřednu. Ta situaci vyhodnotí a informuje o vznikajícím požáru příslušnou požární stanici. Sama hasičská stanice tedy může o požáru vědět mnohem dříve, než kdokoliv jin, zejména pokud je objekt v danou chvíli prázdný. Díky včasné informaci a rychlému zásahu tak mohou být škody jen minimální. Rozhodně se tedy vyplatí EPS doporučovat majitelům objektů. Spolehlivé a zkušené firmy v této oblasti by měly nabízet 2 systémy EPS.

 

Základ je konvenční systém požární signalizace

Konvenční systém požární signalizace je základním řešením. Hodí se zejména pro menší druhy objektů. Předností tohoto systému je především nízká cena a dobrá dostupnost. Na smyčce jsou zasazeny požární hlásiče a ty vyhodnocují proudové změny na smyčce. Když systém zaznamená požár, změní se odpor smyčky a následně jsou tyto informace vyhodnocovány ústřednou. Tento systém ovšem může mít mírné nedostatky. Problémy se mohou vyskytnout při změnách systému. Nelze s přesností říci, na jakém místě konkrétně požár vypukl a který detektor jej zaznamenal.

 

Efektivnější jsou adresované systémy EPS

Adresované systémy elektronické požární signalizace nabízí větší množství výhod. Jsou vhodní i pro velké objekty a jejich jedinou nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Systémy pracují na principu vzájemné komunikace mezi jednotlivými prvky na dialogové lince. Jednotlivé detekční prvky komunikují s ústřednou samostatně, takže lze přesně říci, v jakém konkrétním místě je ohnisko požáru. To je pro zasahující hasičské jednotky velkou pomocí.