HASIČSKÉ DESATERO

1) –  Nehledej v dobrovolném sboru hasičském na zisku, ni  slávy,nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 

2)  –  Jsi li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celím tělem, nemáš – li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž 

 

 

3) –  Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně něvydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 

 

4) – Jsi-li činovníkem, nevýpínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti  kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti hasičské  svého zdraví. 

 

5) –   Bratry své  požaduj za rodné,jsi-li  vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď si jich povznést. 

 

6) –  Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

 

7) – Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zajmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 

 

8) – Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 

 

9) –  Máš- li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení jehož odznak nosíš. 

 

10) – Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. 

O autorovi

Okomentovat

*


jedna + = osm