KDO JE TO HASIČ

Hasič (staré označení požárník) je zejména označení pro profesionálního nebo dobrovolného člena hasičské jednotky.

Hasiči v množném čísle se často užívá jako zjednodušené označení dobrovolných i profesionálních hasičských sborů.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiných mimořádných událostech. Vykonávají tedy také další činnosti, které v jiných zemích vykonávají specialisté zvaní záchranáři. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasiči v Česku

V Česku působí hasiči různými formami:

HZS – seskupení rozpočtových organizací s názvem Hasičský záchranný sbor České republiky, kde vykonávají práci hasiče jako své hlavní povolání

HZSp – je jednotka hasičů, kterou zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kde hasiči vykonávají práci jako své hlavní povolání. (SŽDC, SETUZA, ŠKODA MB)

JSDHo – v jednotkách sborů dobrovolných hasičů, kde vykonávají práci hasiče dobrovolně ve svém pracovním volnu, mohou také dostávat finanční odměnu nejčastěji od zřizovatele nebo sponzora dané hasičské jednotky. Zřizovatelem je obec. Člen jednotky nemusí být členem SDH. Členství je v JSDHo řešeno smluvně s obcí.

JSDHp – je jednotka hasičů, kterou zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Do jednotky jsou zařazeni zaměstnanci podniků a službu vykonávají dobrovolně.

SDH – je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Podílejí se převážně na výchově mládeže, ochraně obyvatel, prevenci, pomoci obcím a fyzickým a právnickým osobám daného regionu, organizaci závodů, plesů a jiných sportovních a kulturních aktivit v obci/městě. Člen nemusí být zařazen v JSDH. V případě mimořádných událostí jsou k dispozici složkám IZS.

V neposlední řadě se také dobrovolní, ale i profesionální hasiči věnují požárnímu sportu, který mnohdy bývá i vrcholovým sportem, ve kterém čeští hasiči patří na světovou špičku.

Telefonní číslo k přivolání hasičů je 150 (zneužití je trestné). Evropské číslo tísňového volání je 112 (hasiči, policie, záchranná služba).

Čeští hasiči také cvičí různé varianty průběhů svých zásahů.

O autorovi

Okomentovat

*


tři − jedna =