Nepodceňujte traumatologický plán – důležitá povinnost může zachránit i život

Při listování předpisy, které se týkají bezpečnosti práce ve firmách, můžete mít někdy pocit, že si čtete v textu napsaném nějakým exotickým jazykem. Některá nařízení a pravidla jsou totiž spíše abstraktní záležitosti, pod kterými si toho běžný smrtelník mnoho nepředstaví a pokud ano, pak občas s podivem sleduje, na co všechno pravidla BOZP myslí, a kolikrát se v této perspektivě doposud bezpečná kancelář mění na místo plné nástrah. Toto ovšem neplatí o traumatologickém plánudůležité součásti dokumentace BOZP, která přesně naviguje vaše zaměstnance na to, co dělat v případě zranění kolegy či kolegyně. Traumatologický plán je povinná součást dokumentace BOZP a jak vyplývá z jeho názvu, řeší situace, při kterých dochází k lehčím i těžším zraněním pracovníků. Pojďme si tento důležitý dokument přiblížit a říci si něco o tom, jakým způsobem může pomoci všem osobám na vašem pracovišti ve zdraví ohrožující situaci.

Co obsahuje traumatologický plán a kde jej nalézt?

Traumatologický plán je vlastně směrnicí, která nám říká, jakým způsobem postupovat v případě, že jsme účastníky nebo svědky nějakého zranění. Přehledný dokument, který se vždy nachází jak na přehledném místě na pracovišti, tak ve složce s dobře zpracovanou dokumentací BOZP obsahuje zejména tyto body:

  • Telefonní kontakty na nejbližší lékařské zařízení, složky integrovaného záchranného systému a dodavatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře)
  • Jména a kontaktní údaje osob (včetně interních kontaktů na jejich pracoviště), které jsou pověřené poskytovat první pomoc
  • Popis způsobů poskytnutí první pomoci u konkrétních případů zranění (např. při zlomeninách, otravě nebo popáleninách)
  • Popis firemních lékárniček a místo, kde se tyto nacházejí

Z tohoto stručného přehledu je patrné, jak takový traumatologický plán vlastně vypadá a jak se v něm orientovat. Velmi často obsahují traumatologické plány také rozdělení zranění podle závažnosti a na to navazující kontaktní instrukce. Nemá pochopitelně smysl s menší řeznou ranou jezdit rovnou do nemocnice, ale klidně postačí návštěva závodního lékaře, naproti tomu je zase nesmyslné otálet s přivoláním rychlé záchranné služby u vážnějších zranění, kdy je nutné navíc přesně podle návodu zefektivnit komunikaci, aby měli záchranáři všechny důležité informace v co nejkratším čase.

Traumaplán jako součást dokumentace BOZP

Podobně jako je tomu například s požární poplachovou směrnicí, i traumatologický plán je důležitým dokumentem, který by měl být vyvěšen na viditelném místě a dále pak založen (elektronicky či v papírové podobě), v dobře zpracované dokumentaci BOZP. Krom těchto dvou dokumentů v sobě dokumentace BOZP obsahuje další náležitosti jako je kategorizace prací, registr rizik, revize OOPP a další provozní agendu, která přímo vychází z činnosti vaší firmy. Větší přehled o dokumentaci BOZP získáte například v článku „Co obsahuje dokumentace BOZP? Přehled toho nejdůležitějšího

Z tohoto stručného výčtu je patrné, že poctivě zpracovaná dokumentace BOZP vám umožní nejen mapovat rizika a předcházet vzniku nebezpečných situací na pracovišti, ale zároveň také velmi urychlí a zefektivní řešení těchto událostí, pokud nastanou, což je v případě zranění velmi důležité. Ovšem zpracovat kvalitní a přehlednou dokumentaci BOZP není vůbec snadné a pokud si k tomu ještě připočteme zákonné požadavky na obsah dokumentace BOZP, pak je jasné, že jenom nastudování si nezbytných povinností je otázka týdnů až měsíců.

Naštěstí i v tomto existuje pomoc, a sice externí dodavatelé služeb BOZP, jakým je např. společnost CRDR, která nabízí kompletní zajištění všech povinností z oblasti bezpečnosti práce na klíč, včetně zpracování dokumentace BOZP. Tuto dokumentaci získáte od CRDR vždy jak v tištěném, tak i elektronickém vydání a díky přehlednému elektronickému evidenčnímu systému vždy víte, kdy vám prochází jednotlivá školení, revize OOPP a další techniky, díky čemuž můžete reagovat s předstihem a být si tak jisti, že případná kontrola ze strany úřadů proběhne vždy v pořádku.

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


sedm + = třináct