Ohnivá rozhledna přivítá nejtvrdší hasiče z celé republiky

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí pořádá pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka již sedmý ročník soutěže v náročných disciplínách TFA.

Na Ohnivou rozhlednu na Andrlově Chlumu v Ústí nad Orlicí se v sobotu 26. dubna v 9 hodin sjedou největší borci z řad hasičů z celé České republiky.

Soutěž bude probíhat dle platných pravidel pro soutěže v TFA. Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Na splnění disciplín (od startu do překonání bariéry) je stanoven časový limit 4 minuty. Závodníkovi, který do této doby nepřekoná bariéru, bude pokus hlavním rozhodčím ukončen.

Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:

uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými  proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost přibližně 50 m, kde proudnice odloží na metu. Dále uchopí obouruční kladivo a provede 80 úderů do konstrukce hammer boxu (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem. Následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu tzv. Raitekův úchop – zakázáno je tahání figuríny za nohy, hlavu apod.) na vzdálenost 60 m, kde figurínu odloží do vyznačeného prostoru. Dále závodník uchopí dva 20 kg barely (nebo jiné závaží) a pronese tunelem na vzdálenost 30 m do vyznačeného prostoru. Poté překoná dvoumetrovou bariéru a k překonání překážky nesmí použít žádné pomůcky. Dále pokračuje v běhu po schodech až na plošinu rozhledny – rozhledna Andrlův Chlum má 183 schodů, což představuje přibližně 12.NP ), kde se nachází cíl této náročné soutěže.

Každý závodník všechny disciplíny provádí průběžně v jednom čase a v předepsané výstroji – což znamená triko, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče dle EN 443, zásahové (pracovní) rukavice dle vlastního uvážení (může i bez rukavic), sportovní obuv a s izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech.

O autorovi

Okomentovat

*


sedm − tři =