Otevřený dopis panu B. Sobotkovi

Vážený pane předsedo, v příloze Vám posílám otevřený dopis vyžadující Vaši rychlou reakci a jednání. Věřím, že tak učiníte. Za pozitivní kroky předem děkuji.

S úctou a pozdravem
Jan Szotkowski, předseda HNPD


Otevřený dopis

 

Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD
Plk. Velebnovského 70
737 91  Jablunkov

 

JUDr. Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD
Lidový dům
Hybernská 1033/7
110 00  Praha 1

 

Jablunkov 8. 12. 2013

 

Vážený pane předsedo,

jsem zklamaný, že chováním vašeho člena, starosty města Bohumín a senátora Ing. Petra Víchy jsem donucen psát tento otevřený dopis v období, kdy se zejména bilancuje a děkuje za dobré činy.

V říjnu letošního roku jsem napsal všem senátorkám a senátorům kromě pana Víchy dopis následujícího znění (viz. příloha-bod a), bohužel s nulovým efektem, což má o senátorech jistou vypovídající hodnotu. Pan senátor Vícha písemně na něj však reagoval (viz. příloha-bod b). Z reakce jsem cítil jistý výhrůžný tón, proto jsem mu odepsal (viz. příloha-bod c) s odvoláním na zaslané kopie podaných projektů žadateli a žádosti města podané na MŽP. Vzhledem k tomu, že již pak neodepsal, měl jsem za to, že pochopil, že lhát, podvádět a krást se nemá i proto, že pravda časem vyjde navrch. Bohužel pan Vícha se nepoučil a přinejmenším v nemorálním tažení proti SDH Kopytov nadále pokračuje. V listopadu jsem se dozvěděl od člena městské policie v Bohumíně, že starosta neoficiálně slíbil finanční odměny strážníkům, kteří přistihnou kopytovské hasiče při dopravním přestupku. Popravdě řečeno, je to zvláštní přístup, ale ten nám vůbec nevadil, a kvůli němu bych Vám určitě nepsal. Skutečnost, která mě vedla k napsání tohoto dopisu, je následující:

Ministerstvo financí vypsalo grant pro neziskové organizace. Kopytovští hasiči napsali projekt a byli úspěšní. Byla jim přiznána částka 400 tisíc Kč. Tato částka měla být vyplácena prostřednictvím ministerstva vnitra, a v souvislosti se stanoveným závazkem, přes obec v tomto případě město. Velitel SDH Kopytov informoval představitelé obou rezortů o předcházející zkušenosti a upozornil je na v tomto směru jisté obavy realizace grantu. Ukázalo se, že obavy byly opodstatněné. Mám zprávu přímo od ministra vnitra v demisi, že pan senátor Vícha úspěšný projekt dobrovolných hasičů z Kopytova odmítl pro ně přijmout, a opět se snažil podvodně získat tuto dotaci pro hasiče v Šunychlu. Umím si představit, jak asi vypadají výběrová řízení u veřejných zakázek, když takhle se manipule s granty. Je vidět, jak někteří politici jsou zaslepení mocí, imunita umocňuje jejich aroganci a opakovaně jdou do podvodů přesto, že již dříve byli při nich odhalení. Bezcitně poškozují slušné, pracovité lidi, i lidi, kteří nasazují zdraví a život, aby pomohli ostatním, kteří pozitivním směrem vedou mládež a jsou pro ni často tím jediným kladným vzorem.

Žádám Vás, zastavte tuto negativní činnost starosty a senátora za ČSSD pana Ing. Petra Víchy. Jsem přesvědčen, že pokud se neztotožňujete s jeho jednáním, uděláte takové kroky, které povedou k přidělení grantu těm, kteří o něj žádali a byl jim náležitě schválen tj. kopytovským hasičům. My budeme, nezávisle na Vás, o to usilovat v souladu s platnými právními předpisy také.

Okrajově Vás informuji, že kopytovští hasiči byli v listopadu letošního roku na základě soutěže vyhlášení nejlepším sborem dobrovolných hasičů Severní Moravy. Snad také proto si zaslouží i Vaši podporu.

 

S úctou a pozdravem

Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD, v. r. 

 

 

 

Příloha:

a) Dobrý den vážené dámy a páni senátoři,


pozorně přečtěte dopis, který je v příloze a reagujte na něj podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Pokud budete mít zájem, sdělte písemně svůj názor.

S úctou a pozdravem Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD

Vážené dámy a pánové senátoři Parlamentu České republiky

Dovoluji si Vás oslovit ve věci nepříjemné pro ty, kteří pomáhají nám všem v případě dopravní nehody, požáru či živelné pohromy a často s nasazením vlastního zdraví či života zachraňují ostatní. I u letošních povodní v Čechách jste měli možnost vidět, s jakým obětavým nasazením pomáhali dobrovolní hasiči při záchranných a likvidačních pracích.

Jsem předsedou Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků (HNPD). Během svého působení v úseku požární ochrany jsem se nesetkal s takovou arogancí vůči dobrovolným hasičům jako v Kopytově. Od samého počátku sleduji vývoj zrušení dobrovolných hasičů v Kopytově senátorem a starostou Bohumína, Ing. Petrem Víchou, který ve své volební kampani hlásal v duchu ČSSD, že nebude rušit zásahové jednotky hasičů.

Je to víc než 15 měsíců, co pan Vícha pomstychtivě prosadil zrušení jednotky dobrovolných hasičů v Kopytově za to, že odhalili podvod starosty města s podáním žádosti o cisternu ke státnímu fondu životního prostředí. Došlo ke zrušení jedné z nejlepších hasičských jednotek města Bohumína, jednotky na soutoku řek Odry a Olše, kde jsou časté povodně, jednotky, která úspěšně vychovává mládež k tomu, aby se naučili pomáhat spoluobčanům, kteří jsou v nouzi, a také pozitivně naplňuje mládeži volný čas, čímž ji chrání před drogami a kriminalitou. Možná pan Vícha chce pravý opak?!

Nejsmutnější na tom je, že starosta města a senátor ing. Vícha se za odhalení podvodu mstí hasičům. Město jim odebralo jednak techniku, která chyběla hlavně mladým hasičům, na níž cvičili a připravovali se k soutěžím a budoucím zásahům, a také opravenou budovu hasičské zbrojnice, do níž v posledních 15 letech sdružení SDH Kopytov investovalo na rekonstrukci přes 350 tisíc Kč a tisíce zdarma odpracovaných hodin ve svém pracovním volnu. Pak jim budovu pronajalo. Starosta města Ing. Petr Vícha zakázal sboru v hasičské zbrojnici parkovat vozidlo, které si zakoupili ze sponzorských darů a výtěžku hasičského plesu, pro převoz mladých hasičů na soutěže. (Toto vozidlo parkovalo několik měsíců na zahradě velitele SDH.) Rovněž zakázal instalovat do budovy hasičské zbrojnice sborem zakoupený alarm, který měl budovu chránit před vykradením a byl podmínkou pro uzavření pojištění majetku (techniky zakoupené z rodinných úspor) proti krádeži.

Dotace, kterou SDH Kopytov ročně dostává, je tak malá, že není schopna pokrýt ani z 1/3 náklady na služby a provoz hasičského sboru. Každý měsíc se kopytovští hasiči skládají na elektřinu, pojistky atd. Z těchto příčin hasiči z Kopytova rok připravovali na záchranu hasičského sboru benefiční koncert, který z důvodu nepřízně počasí a nenaplnění slíbené podpory od sponzorů ze strachu, že přijdou o zakázky města, dopadl velmi špatně. V současné situaci je hasičský sbor ve finanční tísní. Členové SDH chodí natírat střechy, neustále se skládají na služby a chod sdružení, a z posledních sil bojují o svou existenci.

O celé situaci byly Českou televizí natočeny dvě reportáže (REPORTÁŽ ČESKÉ TV 2012 – ZRUŠENÍ JEDNOTKY http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/212452801240021/obsah/204798-hadka-o-cisternu-mezi-dvema-hasicskymi-spolky/ 

REPORTÁŽ ČESKÉ TV 2013 – ZÁCHRANA HASIČSKÉHO SBORU http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240028/video/271687 , z nichž je patrná arogance moci starosty a senátora, který si neváží práce obětavých lidí, kteří pomáhají svým spoluobčanům ve svém volném čase na úrok svých rodin a vychovávají své následovníky – mladé hasiče.

Obracím se na Vás s prosbou, pomožte kopytovským hasičům! Jednou z možností je zakoupení kalendáře na rok 2014, který nafotily členky SDH Kopytov na http://www.hasici-online.cz/podporte-sdh-kopytov-zakoupenim-beneficniho-kalendare/. Tímto nákupem současně vyjádříte svůj nesouhlas s porušováním volebních slibů a arogancí moci. Dále budeme vděčni, když osobně přispějete nebo využijete možnosti oslovit firmy, aby kopytovské hasiče finančně podpořily. Číslo účtu veřejné sbírky SDH Kopytov je 252379600/0300 nebo na účet SDH 199911628/0300. Děkuji Vám.

Všichni sponzoři, pokud nebudou chtít zůstat v anonymitě, budou transparentně zveřejněni na webových stránkách SDH Kopytov.

S úctou a pozdravem

V Jablunkově dne 7. října 2013 Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD

 

b) Vážený pane magistře, obdržel jsem od kolegů senátorů materiál, který jste jim rozeslal a týkal se hasičů v Kopytově. Mrzí mne, že jste neučinil jediný pokus si opravdu zjistit podrobnosti, názory ostatních dobrovolných hasičů v Bohumíně a další fakta. Problematika Kopytovských hasičů byla i na programu jednání výboru v senátu, takže senátoři naštěstí informováni jsou. No což, váš postup svědčí jen o vaší úrovni a s tím nic nenaděláme. Jen bych vás chtěl požádat, abyste kromě jiných nepravdivých údajů opravdu vážil své slova o " podvodu". To je totiž již trochu silné slovo ve smyslu trestního zákoníku.

Přeji příjemný den.

Ing. Petr Vícha

 

c) Vážený pane senátore

Děkuji Vám za reakci na můj dopis adresovaný senátorům ze dne 7. 10. 2013. Vyjádřím se k podstatné pro mne části Vašeho dopisu.

Plně s Vámi souhlasím, a jsem stejného názoru, že obsah a forma dopisu svědčí o úrovni jeho autora. Chci Vás ujistit, že dopis senátorům jsem nepsal na základě informací „jedna paní povídala“, ale na základě seznámení se s dostupnou dokumentací včetně reportáží ČT. Zjistil jsem, že dva velitelé hasičských jednotek v Bohumíně byli osloveni, aby vypracovali projekt „Pořízení strojů pro snížení prašnosti v Bohumíně“ na vybavení zásahového vozidla – cisterny pro vlastní jednotku. Oba autoři ve vypracování projektu zohlednili parametry užívané hasičské zbrojnice (přílohy: projekt Šunychl a projekt Kopytov). Přestože zastupitelstvo města dne 12. 9. 2011 schválilo nákup cisterny z dotace MŽP pro Kopytovské hasiče, žádost, která byla podána městem na MŽP (příloha: 6-Projekt dokumentace-žádost města), obsahovala projekt původně vypracovaný panem Mlynkecem pro kopytovské hasiče s určením pro hasiče ze Šunychlu (viz bod 6. Umístění a garážování vozidla, a bod 2.13. Nápisy). Tento fakt jsem vyhodnotil jako podvod na kopytovské hasiče a zastupitelstvo města, a proto jsem použil v dopise adresovaném senátorům označení podvod. Z přísnějšího trestně právního pohledu je možno tento čin hodnotit minimálně jako krádež projektu a jeho autorského práva, která mimochodem stála město víc než milion Kč, protože hasičská zbrojnice v Šunychlu musela být stavebně upravena, aby cisterna vůbec mohla vjet do garáže (viz. Reportáž ČT). Pokud jde o názor ostatních hasičů z oblasti Bohumína, nemohu se vyjádřit, se všemi jsem nemluvil. Fakt, že mě loni informovali o této situaci hasiči z jiných bohumínských sborů a poprosili mě, abych kopytovským hasičům pomohl, svědčí o jejich podpoře těm z Kopytova.

S úctou a pozdravem Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


devět − = pět