Pásové rypadlo

Pásové rypadlo CAT 329E

– Moravskoslezský kraj (Hlučín)

Záchranný útvar HZS ČR Hlučín disponuje novou technikou, která byla pořízena za využití strukturálních fondů IOP Evropské unie (85% podíl prostředků EU a 15% prostředky státního rozpočtu ČR) v rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“.

Jedná se například o pásové rypadlo CAT 329E, dislokované u 1. Záchranné roty v Hlučíně, které je přepravováno tahačem MAN TGS s návěsem Noteboom OSD, který byl také pořízen za výše z uvedených podmínek z fondů IOP.

Prvním zásahem, kde byl tento stroj využit, bylo zřícení části domu v Ostravě. Fotografie, informace a video z této události jsme přinesli v tomto článku.

Rypadlo je určeno zejména pro:

provádění zemních a demoličních prací a drobných terénních úprav

provádění rozkrývky požářiště a zpřístupnění ohnisek požárů

provádění rozkrývání sutin zřícených budov

čištění koryt řek, rozrušování ledového příkrovu, vzduté hladiny a nánosů ker

nakládku materiálu, zeminy či jiného sypkého materiálu

Jako nouzové využití může být rypadlo využito i k improvizovanému zvedání a překládání. Je poháněno Motorem C7.1 ACERT. Ten  je vybaven elektronicky řízeným vysokotlakým palivovým systémem, který zahrnuje elektrické plnicí čerpadlo paliva a třívrstvou palivovou hadici. To umožňuje použití bionafty až do kategorie B20 (20% obsah bionafty).  Stroj je vybaven regulací otáček motoru, pomocí které se udržují konstantní otáčky motoru bez ohledu na zátěž, čímž je snížena spotřeba paliva.

Pomocí rychloupínacího zařízení CW může pracovní nástroje vyměnit jedna osoba za krátký čas. ZÚ HZS ČR Hlučín má k dispozici demoliční a třídící drapák, lopatu a demoliční nůžky. Kabina stroje je opatřena ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům. V zadní části vozidla je umístěna kamera s přenosem obrazu na stanoviště obsluhy. Rozvody hydraulického systému jsou opatřeny dodatečnou ochranou, která umožňuje používání stroje v místech s vysokou teplotou – tedy pro již zmíněné provádění rozkrývek požářišť apod.

 

Text zpracován na základě informací ZÚ HZS ČR Hlučín a informací, poskytovaných výrobcem na http://www.catallday.cz/

Základní takticko-technická data

Objem základní lopaty  1,2 m3

Hmotnost provozní        30 000 kg

Maximální rypná hloubka   7,25 m

Vodorovný dosah           10,0 m

Hloubkový dosah            6,7 m

Výškový dosah 9,9 m

Maximální tlak demoličních nůžek          35 MPa

Schonost drcení betonu čelistmi              0,65 m

Schonost střihu nůžkami ocelové tyče  průměr 80 mm

Rychlost pojezdu            5 km/h

O autorovi

Okomentovat

*


jedna + dva =