Přibývá požárů spojených se sklizní obilí

Jen během včerejšího dne likvidovali hasiči dva velké požáry na polích. U Nové Hradečné v Olomouckém kraji bojovalo šest jednotek hasičů s požárem pole s ječmenem. Požár zničil zhruba 15 ha ječmene a výše škody byla předběžně vyčíslena na 450.000 Kč. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností jiskra, která odletěla od kombajnu při žňových pracích (na poli právě probíhaly sklízecí práce).

V Moravskoslezském kraji v okrese Opava zase patnáct jednotek hasičů zasahovalo u požáru obilného pole 400 x 200 metrů. Vyhlášen byl dokonce 3. stupeň požárního poplachu.

V létě musí hasiči likvidovat četné požáry související se žněmi na polích. Za loňské léto evidují hasiči 45 takových požárů a jejich škoda se vyšplhala na 21,2 mil.

Častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), nebo nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapalitelnou směs.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě přede žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a určitě také funkčními přenosnými hasicími přístroji. Stačí drobná závada, malá jiskra, a vyschlé plodiny začnou snadno hořet.

Nebezpečí souvisí i s uskladněním materiálu, například nedostatečně usušeného sena. To se pak v případě, že není zajištěno dostatečné větrání, postupně zahřívá a může dojít i k samovznícení. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. Vhodnými opatřeními jsou v tomto případě fungující kvalitní větrací systém a pravidelné měření teploty uskladněného materiálu. V případě, že překročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat a tím ochladit.

 

K požáru může dojít i kvůli cestou rozžhavenému výfuku (katalyzátoru) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


jedna + pět =