Protipožární hliníkový systém jako základ požární bezpečnosti budov

Ochrana proti působení ohně je v dnešní době běžným standardem. Je součástí několika norem a bývá zohledňována i při sjednání pojištění nemovitosti. Její instalace nemusí znamenat nevkusné prvky, dá se totiž přirozeně zakomponovat do okolních součástí. Pojďme se podívat na konkrétní řešení, jak toho dosáhnout.

 

V čem spočívá protipožární hliníkový systém?

Požární hliníkový systém Sulko nabízí dvě roviny těsnění a požární odolnost s označením EI15-EI120, což znamená, že dokáže vzdorovat ohni po dobu 15 až 120 minut. Je možné vybírat z variant s fixními a otvíranými prvky nebo zvolit bezbariérový práh, který najde své uplatnění hlavně u vchodových protipožárních dveří. Tyto požární systémy mají nejen vysokou účinnost, ale působivý je i jejich přirozeně působící vzhled. Kompatibilita se všemi nepožárními prvky umožňuje vytvořit přirozeně vypadající a funkční koncept dveří a oken.

sulko_protipozarni_system

Jaká je právní úprava požární bezpečnosti budov?

Zásady požární bezpečnosti v nevýrobních objektech jsou specifikovány normou ČSN 73 0802. Specifikace pro výrobní budovy najdeme v normě s označením ČSN 73 0804. Základními pilíři požární bezpečnosti je pasivní ochrana a aktivní ochrana. V rámci pasivní ochrany je řešeno konstrukční a dispoziční uspořádaní stavby, kde jsou blíže specifikovány použité materiály nebo počet a využitelnost únikových cest. Do této kategorie řadíme právě hliníkový bezpečnostní systém. Aktivní požární ochrana spočívá v detekci vzniku požáru a opatřeních pro likvidování ohně, jako jsou hasicí zařízení. Všechny tyto náležitosti jsou specifikovány ve výše uvedených normách.

 

Použití hlavně v komerčních budovách

I přesto, že je možné nainstalovat tato opatření do běžných rodinných domů, své uplatnění najdou i ve větších budovách pro komerční účely. Jejich instalace bývá nutností pro splnění parametrů pro zdržování se většího počtu lidí v objektu nebo provozování obchodu, kanceláří či podobných objektů. S jejich instalací by měly být seznámeny hlavně stavební firmy a každý, kdo si nechá postavit nemovitost, by měl dohlédnout na využití prvků protipožární ochrany v dostatečné míře a v souladu s normami. Pokud vás tato tematika zaujala, neváhejte se obrátit na odborníky v oblasti požární bezpečnosti budov ze společnosti Sulko, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy a pomohou vybrat to správné řešení pro váš projekt.

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


devět − sedm =