Senát podpořil integrovaný záchranný systém

2. května 2013 Senát Parlamentu České republiky valnou většinou schválil návrh zákona, kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a zákon o daních z příjmů.  Jedná se o schválení kompromisního návrhu, který byl iniciován jako poslanecká a senátní iniciativa návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Senát tento návrh schválil po podrobné diskuzi 64 hlasy senátorů, s tím, že 5 senátorů se zdrželo hlasování. Schválení plénu Senátů předcházelo projednání ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kde všichni senátoři hlasovali pro schválení tohoto návrhu zákona.

Legislativní proces schváleného návrhu zákona Senátem byl celkem složitý. Po prvním čtení v Poslanecké sněmovně došlo k jednání s řadou subjektů a po dlouhých a složitých diskuzích a jednáních, došlo k nalezení nového řešení, a to spočívá právě v úpravě zákona o povinném ručení a novely zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky.

Změna spočívá v tom, že zásah jednotky hasičského záchranného sboru kraje, jednotky záchranného útvaru nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, budou za přesně stanovených podmínek návrhu zákona hrazeny formou paušální platby za událost, tedy za celý zásah. Dále bude vytvořen tzv. fond zábrany škod, kam „půjdou“ prostředky od pojišťoven. Finance z fondu budou zaměřeny na projekty v rámci provozu vozidel a prostředky budou využity zejména pro složky integrovaného záchranného systému, tedy i pro Hasičský záchranný sbor ČR i pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


jedna + = pět